Đây là 6 nguyên nhân chính gây ra các vụ cháy xe đạp, xe máy điện ai đang dùng xe điện nên cảnh giác

 Đây là 6 nguyên nhân chính gây ra các vụ cháy xe đạp, xe máy điện ai đang dùng xe điện nên cảnh giác .


Qua công tác điều tra các vụ cháy liên quan đến xe điện, Công an Hà Nội đã chỉ ra các nguyên nhân chính gây ch;áy, n;ổ đối với các xe điện đang sử dụng, hoặc để kinh doanh.