Vào tận khách sạn dý tại trận nhưng vừa nhìn ‘một thứ’ nú;;ng ní;;nh của bé pồ vợ liền lăn ra cười: Chịu luôn chồng à

 

Vào tận khách sạn dý tại trận nhưng vừa nhìn ‘một thứ’ nú;;ng ní;;nh của bé pồ vợ liền lăn ra cười: Chịu luôn chồng à.

Tôi nghi bung se xe xac cô ta ra hang trăm manh nhưng khi giât phăng chiêc chăn ra nhin thây ‘cai ây’ nung ninh cua cô bô tôi không thê nhin nôi cươi: “Măt mui anh sach se thê bô không kiêm đươc em nao ngon nghe hơn a?”.

Ảnh minh họa

Yêu nhau 3 năm rôi mơi cươi, tinh cam hai vơ chông tôi mây năm đâu rât măn nông hanh phuc. Cươi nhau đươc 2 năm thi chung tôi mua đươc nha. Ngoai công viêc hanh chinh vơi thu nhâp kha ôn đinh, tôi con co thêm 2 cưa hang quân ao cua riêng minh, con chông tôi thi lam nhân viên cua 1 công ty xây dưng lương thang cung đươc 7 triêu.

Cuôc sông gia đinh cung kha dư gia, hang thang tôi cung hay gưi tiên vê cho bô me hai bên đê ông ba mua thưc ăn. Ơ cưa hang tôi thuê nhân viên ban la chu yêu, thơi gian ranh tôi tân dung tôi đa đê danh hêt cho chông con gia đinh du thưc sư tôi kha bân. Chông tôi la 1 ngươi đan ông kha to cao đep trai va nam tinh. Anh biêt cân băng moi thư đê vơ chông không ap lưc cai va.

Cuôc sông dương như chăng co gi phai lăn tăn, gia đinh tôi đươc ban be ngương mô vô cung. Nhiêu luc tôi cung cam thây tư hao vê tô âm ma minh đa day công, vât va gây dưng.

Nhưng rôi cuôc sông cuôn chung tôi đi, xa hôi ngoai kia thi co qua nhiêu cam dô. Tôi biêt va chông tôi cung biêt, nhưng tôi chu quan luôn nghi răng anh ây se y thưc đươc điêu đo ma tranh. Nhưng tôi đa lâm, khi cuôc hôn nhân cua chung tôi vưa tron 8 năm tuôi thi chông tôi co bô bên ngoai.

Khi đo tôi đa khoc va đâu tranh tư tương rât nhiêu, tôi tư hoi minh đa lam gi ma anh ây lai đôi xư vơi minh như thê. Minh không xinh đep không đam đang hay sao? Tôi ngăm nhin minh trươc gương, tôi thây minh không xâu, voc dang vân thon gon. Tôi luôn yêu chông va hi sinh hêt minh vi gia đinh nay… vây tai sao?

Chăng le la do ban tinh đan ông vôn ham cua la, tôi nghi đên nat oc rôi cươi khây. Tôi đa niu keo, chông đa van xin tha thư hưa se bo nhưng rôi lai chưng nao tât nây. Nhin bưc anh ho đi nha nghi vơi nhau đươc ban tôi chup tư sau lưng tôi chi biêt cươi chua chat. Tôi vôn la đưa nêu yê thi yêu hêt minh nhưng 1 khi đa phan bôi tôi hêt lân nay đên lươt khac thi tôi se không thê tha thư.

Tôi nghi bung minh phai đên xem cô ta xinh đep đên nhương nao. Tôi muôn biêt ngươi phu nư khiên chông tôi si mê bo măc ca gia đinh ây la ai, la đai gia hay hoa hâu phương nao? Hôm đo tôi quyêt đinh hung hô đên đanh ghen.

Luc nay tôi thưc sư hiêu 1 khi ngươi vơ quyêt tâm đi găp bô đê đanh ghen thi ho đa bi dôn đên đương cung. Đưng trươc cua phong tôi hit 1 hơi thât sâu, rôi mơi go cưa. 1 phut 2 phut rôi 5 phut sau chông tôi chay ra mơ cưa vi anh ta tương nhân viên goi co viêc gi.

Vưa nhin thây tôi măt chông căt không ra giot mau,u ơ thôt không nên lơi:

– Đep măt qua, lơi van xin cua anh la đây a. Anh nghi tôi ngu hay sao?

– Kia ba xa nghe anh noi đa.

– Im môm, tôi không muôn nghe bât cư điêu gi tư cai miêng dơ bân cua anh nưa.

Tôi găt chông qua 1 bên tiên vao nhin cô bô đang co rum trên giương, vơi tay bât điên sang lên tôi cư thê đưng nhin cô ta. Nhin ngươi đan ba đa khiên tôi điêu đưng, cô ta run rây đên mưc lam rơi ca cai chăn ma cô ta đang cô keo lên đê che chăn cho cơ thê trân truông cua minh.

– Em a, em đưng lam gi dai dôt nhe.

– Anh đang bên cô ta sao, tôi đa lam gi đâu ma anh phai sơ.

– Chi a… em sai rôi chi tha cho em.

– Cô nghi minh bao nhiêu ma đoi lam em tôi, nhin măt cô chăc đang tuôi chi chông tôi ây chư.

Noi rôi tôi câm chăn giât phăng ra, trươc măt tôi la 1 con lơn nai sê, ngưc sê, bung mơ nung ninh, nhan săc qua te nhat binh thương nêu không noi la tâm thương. Chăng hiêu sao nhin thây cô bô trong bô dang đo tôi chi biêt lăn ra cươi:

– Ôi me ơi đau bung qua, sao anh co thê… ha ha ha.. ôi chêt mât thôi…

Tôi cư cươi ngăt ngheo, chông tôi va cô ta đêu hoang sơ lo lăng:

– Em sao vây ba xa đưng lam anh sơ.

– Anh bo tôi theo con lơn nai sê nay sao? Sao chưa đe đai gi ma nhin cô ta kinh di vây, măt mui anh sach se thê bô không kiêm đươc em nao ngon nghe hơn a? Cô ta không đang đê tôi ghen, không đang đê tôi phai đông tay đông chân. Anh thich con lơn kia chư gi, đươc thôi ly hôn đi tôi se cho anh tư do.

– Kia ba xa a, xin em đưng ly hôn. La anh sai anh bi cô ta mua chuôc du dô, anh sai rôi.

– Anh… sao anh dam noi em như vây, chăng phai anh noi anh yêu em sao? Sao anh co thê lât long như thê đươc.

– Cô im đi.

– Kia cô ta bao anh yêu cô ta kia, thôi 2 ngươi cư ơ đây khoc loc vơi chuyên tinh yêu cua minh đi, tam biêt. Tôi vê lây vali va đơn nhe. Bye bye.

Tôi nhêch mep cươi khây bo ra vê. Tôi thây chông minh thât lô bich đang khinh, 1 ga đan ông dê dai như thê co le không đang đê tôi phai niu giư nưa. Đê xem không co tôi anh ta sông sao vơi đông lương it oi đo. Môi luc nghi đên cai bung nung ninh, ngưc qua mươp cua cô bô trơ tren đo tôi lai thây ghê tơm.