Vì sao nhiều đàn ông si mê người phụ nữ xấu hơn vợ mình?

 

Vì sao nhiều đàn ông si mê người phụ nữ xấu hơn vợ mình?

Có những người cả đời đi tìm tình yêu, dù họ không thiếu người vây quanh…