Bắt đầu từ 4/2024: Người dân không đi đổi Giấy đăng ký xe cố tình giữ lại tiền phạt có thể bằng giá trị xe

 

Bắt đầu từ 4/2024: Người dân không đi đổi Giấy đăng ký xe cố tình giữ lại tiền phạt có thể bằng giá trị xe