Các xe trong hình phải đi thế nào? Lái c:ứng vẫn trả lời sai

 Các xe trong hình phải đi thế nào? Lái c:ứng vẫn trả lời sai


Khi tham gia giao thông, ngoài việc tuân theo tín hiệu đèn, người điều khiển phương tiện phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

Các xe đi thế nào để đúng quy tắc giao thông?

Tất cả các xe phải dừng lại trước ngã tư, trừ những xe đã ở trong ngã tư được phép tiếp tục đi

Theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông là một bộ phận của hệ thống báo hiệu đường bộ. Hiệu lệnh của này được thể hiện bằng tay, cờ, gậy hoặc đèn tín hiệu ánh sáng điều khiển giao thông.
Trường hợp này, CSGT giơ tay thẳng đứng: người tham gia giao thông ở các hướng đều phải dừng lại, trừ người đã ở trong ngã tư được phép tiếp tục đi.