Năm 2024, người cao tuổi có thể nhận mức trợ cấp cao nhất hơn 1 triệu đồng/tháng

 Năm 2024, người cao tuổi có thể nhận mức trợ cấp cao nhất hơn 1 triệu đồng/tháng.

Một tin vui cho người cao tuổi, trong năm 2024, họ có thể nhận mức trợ cấp cao nhất hơn 1 triệu đồng/tháng.

Người cao tuổi là đối tượng cần được xã hội quan tâm bởi sức khoẻ đã giảm sút trong khi họ đã ngoài độ tuổi lao động. Một tin vui cho người cao tuổi, trong năm 2024, họ có thể nhận mức trợ cấp cao nhất hơn 1 triệu đồng/tháng

Người cao tuổi có thể nhận mức trợ cấp cao nhất hơn 1 triệu đồng/tháng

tro-cap-nguoi-cao-tuoi-3

Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định người cao tuổi không có lương hưu vẫn sẽ được hưởng trợ cấp xã hội với 4 mức khác nhau. Theo đó, năm 2024, người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng:

- Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

- Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

- Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng.

- Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

Mức chuẩn trợ cấp xã hội

tro-cap-nguoi-cao-tuoi-9

Năm 2024 vẫn áp dụng mức chuẩn trợ giúp xã hội là 360.000 đồng/tháng. Tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp; bảo đảm tương quan chính sách đối với các đối tượng khác.

Về mức chuẩn xã hội hàng tháng được quy định như sau:

- Hệ số 1,5 đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi; tương ứng được trợ cấp xã hội 540.000 đồng/tháng.

- Hệ số 2,0 đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, từ đủ 80 tuổi trở lên; tương ứng được trợ cấp xã hội 720.000 đồng/tháng.

- Hệ số 1,0 đối với người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn; và người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng; tương ứng với được trợ cấp xã hội 360.000 đồng/tháng.

- Hệ số 3,0 đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng; tương ứng với được trợ cấp xã hội 1.080.000 đồng/tháng.

Đề xuất giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 75 tuổi

Tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất mà Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đối tượng áp dụng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Để hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thì công dân cần phải đáp ứng điều đủ các điều kiện sau:

- Đủ 75 tuổi trở lên;

- Không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khác theo quy định của Chính phủ.

Đối với điều kiện về độ tuổi để hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thì Chính phủ báo cáo Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Theo Bộ LĐTB&XH, việc giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi sẽ giúp mở rộng đối tượng thụ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thêm khoảng 800.000 người cao tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và bảo hiểm y tế.