Từ tháng 5/2024: Người dân bị thu hồi đất được nhận 5 khoản tiền này ai không biết sẽ thiệt thòi.

 

Từ tháng 5/2024: Người dân bị thu hồi đất được nhận 5 khoản tiền này ai không biết sẽ thiệt thòi.

Những khoản tiền người dân được nhận khi thu hồi đất, ai cũng nên biết sớm kẻo đánh mất quyền lợi của mình.


Thu hồi đất là gì?

Thu hồi đất là hành vi mà nhà nước quyết định thu hồi lại quyền sử dụng đất của người dân. Hành vi này được tiến hành dưới sự thỏa thuận đôi bên và có sự đền bù thỏa đáng. 

5 khoản tiền người dân nhận được khi thu hồi đất nông nghiệp

Cụ thể, tại điều 74 Luật Đất đai 2013, nếu đất nông nghiệp của người dân bị thu hồi mà có đủ điều kiện hưởng đền bù, sẽ nhận được những khoản tiền sau đây:

- Được đền bù bằng đất: Trường hợp những người dân bị thu hồi đất nông nghiệp theo đúng quy định đất có đủ giấy thì người dân sẽ được cơ quan nhà nước sẽ đền bù bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất đã thu hồi đây chính là khoản tiền thứ 1 mà người dân được nhận.

- Được nhận Tiền đền bù đất: Khi người dân bị thu hồi đất theo quy định sẽ được hưởng tiền đền bù theo thỏa thuận tùy từng vùng mà giá đền bù sẽ tương ứng ở mức 1, mức 2, mức 3...đây chính khoản tiền mà người bị thu hồi đất được nhận.

5 khoản tiền người dân được nhận khi bị thu hồi đất

5 khoản tiền người dân được nhận khi bị thu hồi đất

- Chi phí đầu tư vào đất còn lại: Khoản tiền thứ ba mà người dân được nhận khi bị thu hồi đất được nhận đó chính là những khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 Luật Đất đai 2013 và diện tích đất do được thừa kế. Đặc biệt, với những diện tích vượt hạn mức, không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Đối với đất nông nghiệp sử dụng trước 1.7.2004, người dân không có sổ đỏ, hoặc không đủ điều kiện cấp sổ đỏ được bồi thường với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp theo Điều 129 Luật Đất đai 2013.

Những khoản đền bù người dân được nhận khi thu hồi đất

Những khoản đền bù người dân được nhận khi thu hồi đất

- Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất chính là khoản tiền thứ 4 mà người dân khi bị thu hồi đất được nhận. Khoản hộ trợ này được áp dụng theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

- Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm là khoản tiền thứ 5 mà người dân được nhận.