Vì sao có quan niệm “cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng?”

 

Vì sao có quan niệm “cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng?”

Dân gian vẫn đang lưu truyền câu nói “cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng”, hay “Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng”. Việt Nam có nhiều ngày lễ, Tết, vì sao người Việt lại coi trọng ngày rằm tháng Giêng đến vậy?