Bài đăng

Ông bà dặn con cháu: Có cho tiền cũng đừng chặt 5 cây này kẻo ốm đau triền miên, giàu rồi cũng lụi

3 tuổi số đỏ nhất 3 tháng tới, làm đâu thắng đó, tiền của đầy túi

B:át h:ương trên b:àn th:ờ nào cũng có “cố.t”, bao gồm những thứ gì bên trong mới đúng ph:ong th:uỷ, hợp ý b.ề trê.n?

Hết tháng 2 dương: 3 con giáp vận số đỏ chót, làm ăn tiền vào như nước

Ba:n th:ờ có thể không cầu kỳ nhưng tuyệt đối không được thiếu 1 thứ này, tưởng đơn giản nhưng có nhà vẫn mắc phải

Người xưa dặn kỹ: “Giàu xem nhà bếp, nghèo nhìn phòng khách”, tại sao lại thế? Đ:ại k:ỵ nhất là những đồ này đem để ở bếp