Từ tháng 1.2024: Muốn được cấp sổ đỏ khi xây nhà trên đất nông nghiệp cần đảm bảo điều kiện này

 

Từ tháng 1.2024: Muốn được cấp sổ đỏ khi xây nhà trên đất nông nghiệp cần đảm bảo điều kiện này

Xin hỏi luật sư, có cách nào hợp thức hóa cấp sổ đỏ cho việc xây dựng nhà trên đất nông nghiệp?

Trả lời

Theo quy định pháp luật, bạn không có quyền xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp. Chính quyền địa phương sẽ kiểm tra, xử phạt hành chính, thậm chí buộc bạn tháo dỡ công trình sai phạm vì lý do xây dựng không có phép và xây trên đất nông nghiệp.

Tuy nhiên, thực tế sử dụng đất nông nghiệp ở nhiều địa phương vẫn có trường hợp người dân xây dựng nhà trên đất nông nghiệp mà không bị xử lý, hoặc chỉ bị xử phạt hành chính mà không buộc tháo dỡ công trình sai phạm.

Lý giải cho điều này, có thể xuất phát từ quy hoạch sử dụng đất của địa phương, khu vực xây dựng đã cho phép chuyển đổi thành khu dân cư, hoặc do chính quyền địa phương buông lỏng quản lý, không kiểm tra, xử lý các trường hợp sai phạm. Từ đó dẫn đến việc người dân vẫn xây dựng nhà trên đất nông nghiệp bằng rất nhiều cách khác nhau.

Nếu bạn muốn kê khai, cấp sổ đỏ cho trường hợp này cũng cần phải chờ chính sách, quy hoạch ở địa phương có cho phép hợp thức hóa đất sai phạm không? Chỉ khi đủ điều kiện, được cấp phép của địa phương, bạn mới tiến hành nộp hồ sơ cấp sổ đỏ cho đất của bạn.