Thi bằng lái B2 bị trượt thực hành, được thi lại tối đa bao nhiêu lần? Quy định mới từ tháng 2/2024 sẽ khiến nhiều lái xe khóc ròng

 

Thi bằng lái B2 bị trượt thực hành, được thi lại tối đa bao nhiêu lần? Quy định mới từ tháng 2/2024 sẽ khiến nhiều lái xe khóc ròngThi bằng lái ô tô hạng B2 bị trượt phần thực hành lần đầu có thể đăng ký thi lại ngay được không và được thi lại tối đa bao nhiêu lần?

Tôi đang tìm hiểu về thủ tục và hình thức thi sát hạch lái xe (thi bằng lái hạng B2). Tuy nhiên, vẫn không nắm rõ với trường hợp thi thực hành bị trượt lần đầu, tôi có thể đăng ký thi tiếp ngay được không và số lần tối đa được thi lại thực hành là bao nhiêu lần?

Quy định về việc thi trượt bằng lái ô tô hạng B2 và số lần được thi lại.

Thi trượt bằng B2 – Số lần được thi lại

Theo các quy định hiện hành, khi học viên thi trượt các kỳ thi sát hạch bằng lái xe ô tô hạng B2, sẽ được thi lại với số lần thi không giới hạn. Nghĩa là, bạn có thể thi lại mãi cho đến nào đậu thi thôi. Chi tiết cụ thể như sau:

 • Phần thi sát hạch lý thuyết – Bạn không bị giới hạn số lần thi lại. Nếu không hoàn thành bài thi thuyết, bạn sẽ không được phép tham gia bài thi thực hành.
 • Phần thi sát hạch thực hành – Nếu bạn không thể vượt qua bài thi thực hành ở các bài thi sa hình và bài thi đường trường. Thì bạn hoàn toàn có thể đăng ký thi lại. Tuy nhiên, nếu sau 2 lần rớt phần thực hành. Bạn sẽ phải đăng ký học lại ngay từ đầu, bao gồm cả lý thuyết và thực hành.

Lệ phí thi lại bằng lái xe ô tô hạng B2 được tính riêng cho từng phần như sau:

 • Thi phần thi lý thuyết: 90.000đ/lần.
 • Thi lại bài thi sa hình: 300.000đ/lần.
 • Thi lại bài thi lái xe đường trường: 60.000đ/lần.
 • Lệ phí cấp bằng: 135.000đ.

Lưu ý: Các khoản phí trên chưa bao gồm phí hồ sơ đăng ký thi sát hạch lại.

Quy định về việc thi trượt bằng lái ô tô hạng C và số lần được thi lại.

Thi trượt bằng C – Số lần được thi lại

Đối với các học viên không vượt qua các kỳ thi sát hạch bằng lái xe ô tô hạng C. Học viên sẽ được thi lại số lần cụ thể cho từng phần thi như sau:

 • Thi lại phần sát hạch lý thuyết – Học viên sẽ bị giới hạn về số lần thi lại. Bạn có thể đăng ký thi lại mãi cho đến khi đậu thì thôi.
 • Thi lại phần thực hành – Cả phần thi sa hình và thi đường đều không có quy định về số lần thi lại. Hồ sơ đăng ký học cũng sẽ không bị hủy, phần thi lý thuyết đạt sẽ được bảo lưu. Do đó, bạn có thể đăng ký thi thực hành cho đến khi đạt kết quả.

Lệ phí thi lại bằng lái xe ô tô hạng C được tính riêng cho từng phần như sau:

 • Thi lại phần thi lý thuyết: 90.000đ.
 • Thi lại bài thi sa hình: 300.000đ.
 • Thi lại bài thi lái xe đường trường: 60.000đ.
 • Phí in bằng: 135.000đ.

Lưu ý: Các khoản phí trên chưa bao gồm phí hồ sơ đăng ký thi sát hạch lại.

Quy định về việc thi trượt bằng lái ô tô hạng D và số lần được thi lại.

Thi trượt bằng D – Số lần được thi lại

Đối với các học viên không vượt qua các kỳ thi sát hạch bằng lái xe ô tô hạng D. Học viên sẽ được thi lại số lần cụ thể cho từng phần thi như sau:

 • Thi lại phần sát hạch lý thuyết – Bằng lái xe ô tô hạng D cũng không giới hạn về số lần thi lại lý thuyết.
 • Thi lại phần thi thực hành – Sau khi thi trượt phần thi sa hình hoặc đường trường, kết quả thi của bạn sẽ được bảo lưu 1 năm. Tuy nhiên, nếu sau 2 lần không đạt, bạn sẽ phải đăng ký học lại ngay từ đầu (bao gồm học lại cả lý thuyết và thực hành).

Lệ phí thi lại bằng lái xe ô tô hạng D được tính riêng cho từng phần như sau:

 • Thi lại phần thi lý thuyết: 90.000đ/lần.
 • Thi lại bài thi sa hình: 300.000đ/lần.
 • Thi lại bài thi lái xe đường trường: 60.000đ/lần.

Lưu ý: Các khoản phí trên chưa bao gồm phí hồ sơ đăng ký thi sát hạch lại.

Quy định về việc thi trượt bằng lái ô tô hạng F và số lần được thi lại.

Thi trượt bằng F- Số lần được thi lại

Đối với các học viên không vượt qua các kỳ thi sát hạch bằng lái xe ô tô hạng F. Học viên sẽ được thi lại số lần cụ thể cho từng phần thi như sau:

 • Thi lại phần thi sát hạch lý thuyết – Bằng lái xe ô tô hạng F cũng không có quy định về giới hạn số lần thi lại. Bạn có thể đăng ký thi đến khi nào đậu thì chuyển sang thi thực hành.
 • Thi lại phần thi thực hành – Sau khi thi trượt, kết quả phần thi lý thuyết sẽ được bảo lưu 1 năm. Nhưng nếu sau lần thứ 2 mà bạn vẫn không thể vượt qua vòng thi sát hạch sa hình hoặc đường trường. Thì bạn phải làm lại hồ sơ học lại từ đầu (gồm cả lý thuyết và thực hành).

Lệ phí thi lại bằng lái xe ô tô hạng F được tính riêng cho từng phần như sau:

 • Thi lại phần thi lý thuyết: 90.000đ/lần.
 • Thi lại bài thi sa hình: 300.000đ/lần.
 • Thi lại bài thi lái xe đường trường: 60.000đ/lần.

Lưu ý: Các khoản phí trên chưa bao gồm phí hồ sơ đăng ký thi sát hạch lại.