Năm 2024: Chỉ duy nhất trường hợp này được chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư, người dân nên biết sớm

 

Năm 2024: Chỉ duy nhất trường hợp này được chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư, người dân nên biết sớm

Theo quy định chỉ trường hợp dưới đây được chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư.

Đất nông nghiệp là gì?

Đất nông nghiệp là loại đất dùng để canh tác, trồng trọt, nông nghiệp lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản….Các loại đất này đều là tư liệu sản xuất và không phải đất ở. Bên cạnh đó, thông thường đất nông nghiệp chỉ có thời hạn sử dụng như 50 năm, không phải sở hữu vĩnh viễn. Tuy nhiên, có những trường hợp đất nông nghiệp có thể làm sổ đỏ chuyển đổi sang đất thổ cư. Đó là trường hợp nào hãy cùng tìm hiểu nhé!

Dieu-kien-chuyen-doi-tu-dat-nong-nghiep-sang-dat-tho-cu

Khi nào được chuyển đất nông nghiệp thành đất thổ cư?

Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân muốn chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư (đất ở) phải được phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương).

Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân nhưng không phải “toàn quyền” quyết định mà phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất được thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (sẽ thẩm định sau khi nhận hồ sơ).

Như vậy, chỉ có những trường hợp có giấy phép chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư thì mới có quyền chuyển đổi mục đích sử dụng. Ngoài trường hợp này ra thì mọi trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đều sẽ bị xử phạt.

truong hop nao dat nong nghiep duoc chuyen sang dat tho cu

Thủ tục xin chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng, sổ đỏ đã cấp).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Cách 1: Địa phương đã thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thì hộ gia đình, cá nhân nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện.

Cách 2: Địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 3: Xử lý, giải quyết yêu cầu

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện những nhiệm vụ sau:

– Thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích;

– Hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu được chuyển mục đích sử dụng đất thì người dân sẽ nhận được thông báo nộp tiền vào ngân sách nhà nước – trong đó nêu rõ số tiền và hạn nộp);

– Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng;

– Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Dieu-kien-chuyen-doi-tu-dat-nong-nghiep-sang-dat-tho-cu

Bước 4: Trả kết quả

– Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sau khi hộ gia đình, cá nhân nộp tiền theo thông báo của cơ quan thuế (xuất trình biên lai đã nộp tiền khi nhận quyết định).

– Thời gian thực hiện thủ tục: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất); không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.