Điều kiện để được cấp Sổ Đỏ với đất không có giấy tờ: Chỉ có 2 trường hợp

 

Điều kiện để được cấp Sổ Đỏ với đất không có giấy tờ: Chỉ có 2 trường hợpCăn cứ Điều 101 Luật Đất đai 2013, nếu đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vẫn được cấp sổ đỏ nếu đủ điều kiện theo pháp luật hiện hành.